دکتر یداله صفری - دبیر همایش

 

 باسمه تعالی

   پیشرفت روز‌افزون دانش ، مدیریت و توان بخشی ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش‌ها و تحقیقات علمی برای استفاده محققان و علاقه‌مندان را ایجاب کرده است. در این راستا، همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیاز های خاص، نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش‌ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه آموزشی و توان بخشی داشته اند. با عنایت خداوند و همت متخصصان دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان و دانشگاههای دیگر، این همایش و جشنواره تدوین شده تا بتوانند تجربیات و پژوهش های انجام شده در سطح ایران را به اشتراک گذاشته و راه گشای بخشی از مشکلات این عرصه باشند. بدون شک این موفقیت بدون همت والای پژوهشگران و محققان حوزه کودکان با نیاز های خاص امکان پذیر نخواهد شد . لذا تقدیر و تشکر می کنم از تمام سازمان ها و ارگانهایی که در اجرای بهتر این نشست علمی همکاری نمودند و بستر برگزاری این مجموعه را فراهم نموده به ویژه استاندار محترم و فرماندار که از هرگونه کوششی در این مورد دریغ ننموده اند . در پایان از تمام متخصصان این عرصه دعوت نموده که ما را در برگزاری این جشنواره یاری فرمایند .

                                                                                                                                                                                               یداله صفری