حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده برنزی
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دانشگاه توانبخشی تهران
دانشگاه اصفهان
وزارت آموزش و پرورش
استانداری اصفهان
فرمانداری اصفهان
دانشگاه گیلان
اداره کل بهزیستی اصفهان
شهرداری اصفهان
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
سازمان آموزش و پرورش استثنایی اصفهان
مرکز علوم اعصاب اصفهان
دانشکده علوم توانبخشی اصفهان