# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1085-HKE اتیسم و سبک های درمانی آن ساسان بنی بوگری، محمد گنج خانی، محسن رحیمی یان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1098-HKE اثربخشی آموزش گروهی یادگیری مستقل بر انگیزش کودکان دارای اختلال یادگیری نوشتن شهر شهرکرد زهره مردانی کتکی، یدالله صفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1003-HKE-FULL اثربخشی آموزش گروهی تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند ‏اتیسم در شهر اصفهان خدیجه کدخدایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1035-HKE-FULL اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به روش شناختی رفتاری بر میزان اضطراب،استرس و افسردگی مادران دارای دانش آموز اوتستیک حسین سراوانی، منیژه عزتی رستگار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1089-HKE اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی(سازگاری با محیط)بر احساس تنهایی ادراک شده کودکان 10 تا 12 سال دبستان های شهرستان کوهرنگ الهام عزیزیان، طیبه شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1065-HKE-FULL اثربخشی آموزش مهارت های جرات ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان کم شنوا حامد احمدی، پرویز شریفی درآمدی، علی محمد فلاح، حامد محمودیان ثانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1044-HKE-FULL اثر بخشی بازتوانی شناختی رایانه‌ای (CRT) بر نقص توجه مستمر در کودکان با نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) نسترن مسیبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1048-HKE-FULL اثربخشی بازی درمانی بر علایم بیش فعالی و کارکردهای اجرایی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران منصوره رفیعی، سیده رقیه عدیله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1004-HKE-FULL اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و امید به زندگی مادران دارای ‏فرزند عقب مانده ذهنی پروین صالحیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1084-HKE اثربخشی راهبردهای خود تنظیمی و خود کنترلی در بهبود اختلال املاء نویسی دانش آموزان پسر اول ابتدایی شهرستان بجنورد سیده انسیه سجادپور، محسن محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1005-HKE-FULL اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر عملکرد ریاضی کودکان دارای بیش فعالی همراه ‏با نقص توجه : مطالعه موردی‏ پرستو شیرزادی، مسلم قاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1040-HKE-FULL اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر مهارت های اجتماعی در کودکان اختلال طیف اوتیسم سعید قاسمی، سید امیر امین یزدی، علی مشهدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1025-HKE-FULL اثربخشی مصرف شیر شتر بر مشکلات رفتاری، شاخص اتیسم و اختلال در مهارت اجتماعی ناهید کاظمی، محمد بیانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1041-HKE-FULL اثربخشی ورزش گوی رانی بر سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتلا به سندروم داون دچار ضعف بینایی حسین سراوانی، منصور شادکام، علی اکبر جمالی، منیژه عزتی رستگار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1021-HKE-FULL اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: ملاحظه‌های آموزشی و الگو‌های موفقیت‌آمیز هم‌تدریسی در کلاس فراگیر محمد عاشوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1071-HKE ارتباط بین خودبازبینی و اضطراب اجتماعی در نابینایان ورزشکار شهرام عروف زاد، یوسف یاوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1049-HKE-FULL اوتیسم؛ چیستی، چرایی و راهبرد‌های درمان با رویکرد‌های رفتاری زهرا جمالی، محمد اکبرنژاد، الهام جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1087-HKE بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی(سازگاری) با محیط بر خودکنترلی ادراک شده کودکان دارای اختلال رفتاری شهرستان کوهرنگ الهام عزیزیان، طیبه شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1088-HKE بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی(سازگاری) با محیط بر گرایش به عمل کودکان دارای اختلال رفتاری کوهرنگ الهام عزیزیان، طیبه شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1076-HKE بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کوئین برانگیزه تحصیلی دانش‌آموزان پسرکلاس اول با نیازهای خاص در شهر اصفهان یدالله صفری، اکرم رنجبرزمان آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1097-HKE بررسی اثربخشی شفقت درمانی بر رابطه والد- کودک و اختلالات هیجانی- رفتاری کودکان 3 تا 6 ساله شهر اصفهان مایده عمرانی، طیبه شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1046-HKE-FULL بررسی اختلال خواندن وارائه راهکارهای موثر در بهبودآن فاطمه نظریانی فرد، اصغر رجبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1086-HKE بررسی تأثیر بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر کم‌توان ذهنی در شهر اصفهان 95-96 الهام ملکزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1090-HKE بررسی تاثیر مداخلات عصب روان‌شناختی بر مشکلات عملکرد‌های اجرایی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم خدابخش حیدری، علیرضا محسنی اژیه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1019-HKE-FULL بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی(مانی و مونا) برمیزان یادگیری ریاضی دانش آموزان با نیاز های خاص عباس وصالی مزین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1033-HKE-FULL بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و ابعاد هوشی چندگانه در دانش آموزان باهوش مدارس خاص مقطع ابتدایی در شهر اصفهان مرضیه بزرگی، زهره زارعان، قدرت اله زارعان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1073-HKE بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با هوش شناختی کودکان بیش فعال شهر اصفهان مرجان شیرانی، یدالله صفری، سارا امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1074-HKE بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با هوش هیجانی کودکان بیش فعال شهر اصفهان مرجان شیرانی، یدالله صفری، سارا امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1014-HKE-FULL بررسی رابطه میزان تحصیلات والدین و ابتلا به اختلالات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ی 4و6 شهرستان اصفهان منصوره مطیع امرالله، مرضیه مطیع امرالله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1078-HKE بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت زناشویی والدین کودکان بیش فعال شهر اصفهان سارا امیری، یدالله صفری، مرجان شیرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1037-HKE-FULL بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی والدین کودکان بیش فعال شهر اصفهان سارا امیری، یدالله صفری، مرجان شیرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1050-HKE-FULL بررسی شناخت معلمان دوره ابتدایی منطقه بازفت از میزان اختلالات یادگیری سال تحصیلی 95/96 نرگس مولایی دزکی، اشرف باقری قلعه سلیمی، مجتبی پیروز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1012-HKE-FULL بررسی میزان آگاهی معلمان مقطع ابتدائی استان کهگیلویه و بویراحمد از اختلالات یادگیری سید یوسف رسولی، سید سلیمان حسینی نیک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1093-HKE بررسی مقایسه ای حال و هوای خانواده در والدین با و بدون فرزند ناشنوا امیر قمرانی، نیلوفر مینائیان، مریم شریعتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1001-HKE-FULL بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی دوره اول متوسطه شهر اصفهان سال تحصیلی 97 – 96 مهشاد رهبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1091-HKE بررسی نقش بازی های رایانه ای در بهبود مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی فاطمه قاسمی دستگردی، سید احمد قوامی دهاقانی، صفورا قاسمی دستگردی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1031-HKE-FULL بررسی نقش نقاشی درمانی در بهبود کودکان مبتلا به اختلال لکنت زبان صفورا قاسمی دستگردی، نجمه السادات علاءالدین، فاطمه قاسمی دستگردی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1010-HKE-FULL بررسی و مقایسه نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مادران دارای فرزند ناشنوا با مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی در شهرضا مریم جاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1080-HKE برنامه درسی برای افزایش مهارت های اجتماعی در دانش آموزان با کم توانی ذهنی ساسان بنی بوگری، محسن رحیمی یان، محمد گنج خانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1052-HKE-FULL پرخاشگری کودک و رابطۀ والد-کودک متعارض سهیلا شفیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1072-HKE پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان مدارس کودکان با نیازهای خاص بر مبنای حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی پیمان شاهسوند، زهره سادات موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1059-HKE-FULL تاثیرات اجرای بازیهای هدفمند رایانه ای بر دامنه توجه کودکان دچار نارسایی توجه/بیش فعالی مهدی زایر، فاطمه طاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1100-HKE تاثیر آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه دیداری و عملکرد نوشتن در دانش-آموزان دچار اختلال دیکته‌نویسی فاطمه عشورنژاد، مرضیه کاکویی، انسیه صفاپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1079-HKE تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر توانایی های روانی- اجتماعی دانش آموزان تیزهوش دبیرستانی اصفهان تیمور باقری، فریبا ترکیان، بهنام شفیعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1043-HKE-FULL تاثیرفناوری پیشرفته( تخته هوشمند) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرششم ابتدایی روژین رحمتی نژاد، روژین رحمتی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1047-HKE-FULL تاثیر مداخلات بهنگام تعامل والد-کودک بر رشد مهارتهای زبان دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی زیر چهار سال شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد راحله صمدی برزکی، سالار فرامرزی، امیر قمرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1092-HKE تاثیر نقاشی درمانی بر اختلالات درونی سازی شده‌ی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری محمدرضا مرادی، امیر قمرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1075-HKE تحلیل کیفی فرصت‌ها و چالش‌های مدارس تلفیقی برای دانش‌آموزان دختر متوسطه کم توان و ناتوان مریم اشرفی، محمدرضا عابدی، مصطفی عرب ورنوسفادرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1000-HKE-FULL چگونه می توان مشکل نارسانویسی دانش آموز کلاس اول مدرسه حافظ را کاهش داد؟ مهشاد رهبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1032-HKE-FULL چگونه والدینی هدفمند وبدون اضطراب در کنار کودکانی با نیازهای ویژه داشته باشیم؟ نرمین احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1055-HKE-FULL حافظه فعال ؛ اهمیت آن در فرایند درمان دانش آموزان با اختلال یادگیری محمد جباری، یحیی دوست محمدی، فهیمه واحدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1057-HKE-FULL راهکارهای کیفیت‌بخشی به آموزش دانش‌آموزان دیرآموز با تاکید بر بازی و آموزش والدین زیبا احمدزاده، مریم رهنورد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1068-HKE ساخت مقیاس آگاهی از علل معلولیت ها و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن علیرضا حافظی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1028-HKE-FULL سبب شناسی , تشخیص و طبقه بندی اختلالات یادگیری ماندانا یوسف فرحنک، عباس قلتاش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1056-HKE-FULL سطح سواد سلامت روانی مراقبان کودکان نیازمند مراقبت‌های خاص در مراکز آموزشی و توانبخشی شهر فسا خدیجه احمدزاده، زیبا احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1042-HKE-FULL مروری بر ابزارهای سنجش سازماندهی ادراک دیداری در اتیسم گلنوش سرور، ستاره مختاری، حمیدرضا پوراعتماد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1024-HKE-FULL مشکلات و اختلالات رفتاری در کودکان کم‌توان ذهنی طاهره نجفی فرد، مرضیه غلامی، شادی هژبرنژاد، صاحب یوسفی، سعید عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1099-HKE مقایسه اثربخشی روش درمانی ABA با دارو درمانی بر پرخاشگری و اضطراب کودکان 5 تا 15 ساله مبتلا به اتیسم شهر اصفهان خاطره حسینیان، مریم مولوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1022-HKE-FULL مقایسه پرخاشگری و حافظه فعال در دانش‌آموزان ناشنوا و عادی رویا سادات خاتون آبادی، محمد عاشوری، نیکتا مقصودلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1030-HKE-FULL مقایسه‌ی حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و دانش‌آموزان عادی وحید طالبی طادی، اصغر آقایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1082-HKE مقایسه شیوع اختلالات درونی سازی و برونی سازی در کودکان پیش دبستانی بر اساس جنسیت کیوان زاهدی کسرینه، مریم فاتحی زاده، فاطمه بهرامی، رضوان السادات جزایری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1039-HKE-FULL مقایسه کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توانایی حل مسئله در کودکان اتیسم با عملکرد بالا و کم‌توان ذهنی عطیه نجفی، شعله ارشدی، مهران سلیمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1066-HKE-FULL مقایسه میزان تاب آوری در والدین کودکان عادی و والدین کودکان مبتلا به اوتیسم و بررسی اثربخشی آموزش فرزند پروری در بهبود تاب آوری زهره زارعان، فاطمه نظری، سمیرا هژیر، پوریا الوندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1083-HKE نقش و جایگاه کارورزی و کار آموزی در تربیت معلم کودکان با نیاز خاص اکرم رنجبرزمان آبادی، لیلا شیرانی، ناهید ناظمی، یدالله صفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1051-HKE-FULL نگاهی جامعه شناختی به آموزش و درمان افراد نابینا و کم بینا زهرا اسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است